Деца предшколског узраста из објекта „Весели цветови“, су дана 25.11.2015. год. у својим просторијама угостила ватрогасце-спасиоце. Разговором и питањима деца су долазила до разних одговора која употпуњавају слику о занимању ватрогасац, почев од одевних елемената која садржи њихова опрема, до алата која користе приликом пожара.